Eustachy Tustanowski (19071944) Тустановський Євстахій

Historia Borysławia rozstrzelany przez Niemców wraz z Żydami podczas okupacji miasta.