Maria Buljan (19291988 Oct) Myheritage Marija Buljan (Tustanovski) urodziła się w roku 1929 Agici, Bosnia and Herzegovina, dla Julian Tustanovski i Ruza Tustanovski (Mišćuk). Julijan urodził się w roku 1898, Agići. Ruza urodziła się dnia 24 listopad 1907, Sumece Croatia. Marija miała 5 rodzeństwa: Slavka Stevanović (Ttustanovski), Mihajlo/Mijo Tustanoski, Jozo, Prywatne Ilić i Prywatne Kršić.Marija i Jakov Buljan byli małżeństwem w roku 1953, w wieku 24 lat, Derventa, Bosnia and Herzegovina. Jakov urodził się w roku 1921. Mieli 3 dzieci. Marija zmarła w paź 1988, w wieku 59 lat, Derventa, Bosnia and Herzegovina.