Magdalena Džidžura (1935) Internet 7 czerwiec 2010. Sąd w Prijedor prowadzi procedurę uznania za zmarłego Džidžura Borislava, syna Marijana i matki Magdalene  z domu Tustanovski, urodzonego 27.09.1959 w Derventa, ostatnie miejsce zamieszkania w Kozarskoj Dubici, który był ostatnio widziany 25.04.1989. Zapraszamy wszystkie osoby, które wiedzą coś o zaginionym zgłosić się do Trybunału z informacją. Termin wynosi trzy miesiące