Marian Tustanovski (1920)

Internet 20.12.2011 Msza za Katarina i Marijan Tustanovski, župa Uzvišenja svetog Križa, Osijek 6 - Retfala,