Rudolf Tustanowski (1929)

Internet 16 lipca 2016 Intencje mszalne w najbliższą niedzielę to: rano o 8 za + Rudolfa i Janju Tustanovski