Nikola (1945) Telefon Nikola Tustanovski. Rijeka, Marije Grbac 47/. Internet Rijeka, 26. 11. 2007.Wniosek dotyczący powołania ławników Sądu Rejonowego w Rijece. Informacje ozgłoszonych kandydatach: NIKOLA TUSTANOVSKI. Adres:. Marije Grbac 47, Rijeka. Zawód i tytuł:. emeryt, technik włókienniczy