Mihajlo Tustanovski (1950)

Internet W Stowarzyszeniu Emetytów Andrijaševci, założonym w 1996, które organizuje wycieczki, wyjazdy pielgrzymek i różne zajęcia sportowe.