Karlo Tustanovski (1956 Jun 8)

Internet przywódca uchodźców z Vukovaru w 1991, w 1996 w Ministerstwie rolnictwa, rybołówstwa i rozwoju obszarów wiejskich. Dyrektor firmy nasiennej Sławonii. "sjeme-slavonija dd", i przewodniczący rady Nadzorczej. Wymieniony w: Piekło drogi: przez serbskie obozy koncentracyjne w 1991 r.