Lucille Buell (19202008 Dec 7) Internet Sędzia Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork, absolwentem Uniwersytetu Fordham Law School, z wyróżnieniem w 1947 roku. Była redaktorem naczelnym Fordham Law Review, laureatem Nagrody Chapin. W 1944 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Columbia jako magister matematyki. W 1974 została pierwszą kobietą wybraną do countywide sędziego w Westchester. Była pierwszą kobietą Westchester Family Court Judge (1974-1981) i pierwszą kobietą, sędzią Sądu Najwyższego w IX dzielnicy (od 1982 do emerytury w 1989). Uczyła w Cornell Law School od 1962 do 1965 roku. W 1972 roku została pierwszą kobietą Profesorem na Fordham University Law School. Należła do zarządu licznych organizacji społecznych i stowarzyszeń zawodowych