Janie (1953) Internet Miami, FL. familysearch Florida, Divorce Index, 1927-2001. John Eugene Tostanoski spouse: Janie; other: 05 Jan 1978 Miami-Dade, Florida