Internet Członek Komisji Rewizyjnej łódzkiej spółdzielni mieszkaniowej w 19751977