Zginął podczas bombardowania w 1941 w Berdyczynie (Winnica)