Drzewo rodziny Tustanowskich i spokrewnionych

Rodzina Świostek

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2

1.1.3

Teresa JOKIEL

*1950 Świebodzin1.1

1.1

Czesław ŚWIOSTEK

*1952
+1980 (28) Świebodzin


1.2

1.2

1.3

1.3

1.4.1.1

1.4.1.2

Krzysztof ŚWIOSTEK

*1981 Świebodzin1.4.1

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

Stanisław ŚWIOSTEK

*1956 Świebodzin1.4

1.4

Maria ŚWIOSTEK

*1956 ŚwiebodzinJan ŚWIOSTEK

*1937
+11-03-2004 (67) Świebodzin


1

1.4

Teresa ŚWIOSTEK

*15-04-1929 Białynin
+14-08-2018 (89)

Baran

2.0

Drzewo Potomków Świostek


Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl