Drzewo rodziny Tustanowskich i spokrewnionych

Zdjęcia grupowe

Poznań 2016. Urodziny mamy.
Data: 02-10-2016
Kategoria: Urodziny

Wskazując kursorem na osobę - wyświetli się imię i nazwisko 
Poniżej zdjęcia znajduję się lista osób rozpoznanych 
Klikając na: "pokaż" - na zdjęciu wyświetli się strzałka oraz imię i nazwisko
Klikając na: "nazwisko" - wyświetli się drzewo 
Spotkanie u Ryszarda Tustanowskiego 2016
Data: 14-05-2016
Kategoria: Urodziny

By moving the cursor over the person -the firs name and surname will be displayed
Below the picture is located the list of recognized persons
By clicking on "show" - in the picture will be displayed the arrow, first name and the surname
By clicking on "surname" - the tree will be displayed
Spotkanie u Józefa Tustanowskiego 2016
Data: 19-03-2016
Kategoria: Urodziny

Wird mit dem Cursor über die Person gefahren - so wird der Vor- und Nachname angezeigt

Unter dem Bild befindet sich die Liste der erkannten / (gefundenen) Personen

Durch Klick auf: "Anzeigen" - wird auf dem Bild der Pfeil, sowie der Vor- und Nachname angezeigt
Durch Klick auf: "Name" - wird der Baum angezeigt
Andrzej Maciesza 2004
Data: 28-11-2004
Kategoria: Różne
Janina Pundyk 2006
Data: 29-09-2006
Kategoria: Różne
Józef Tustanowski Grodziszcze
Data: 25-11-2006
Kategoria: Różne
Julia Tustanowska
Kategoria: Inne uroczystości
Mieczyslaw_Maciesza
Kategoria: Różne
Pawel Tustanowski w Świebodzinie
Kategoria: Zjazdy rodzinne
Pundyk, Uniejowice
Kategoria: Różne
Ryk, Tustanowski
Kategoria: Różne
Spotkanie u wojewody lubuskiego
Kategoria: Różne

Odbiór nagrody dla PHU Fides za innowacyjność programów komputerowych. Od lewej: Małgorzata Tyszkiewicz, Magda Tustanowska i Marzena Tustanowska.
Tomasz Tustanowski - jez.Głębokie
Kategoria: Różne
Krystyna Tustanowska, rodzic w szpitalu
Data: 13-04-2014
Kategoria: Różne

Odwiedziny Teresy Tustanowskiej w szpitalu w Poznaniu.
Krystyna Tustanowska i bracia
Data: 13-04-2014
Kategoria: Różne

Spotkanie rodzinne Krystyny, Ryszarda i Józefa.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl