Drzewo rodziny Tustanowskich i spokrewnionych

Źródła

LPTytuł / NazwaAutorTyp
1Agad (51)
2Akta grodzkie i ziemskie (26)akt prawny
3Cmentarz Komunalny Koszalin (9)
4Dyplom szlechecki (6)
5Elektorowie (5)
6familysearch (6)
7Gazeta Lwowska (1)czasopismo
8Gazeta Sądowa Warszawska (1)red. Henryk Konic
9Genealogisches Handbuch des Adels (1)książka
10Geneteka (39)inne
11Geni (32)
12Herbarz polski (17)Adam Bonieckimagazyn
13Historia Borysławia (14)książka
14Historia Grabowca (1)R.Kulik
15Internet, email (223)Krystyna Tustanowskadokument elektroniczny
16Kropiwnicki – tenutariusz (4)
17Księgi adresowe (16)książka
18Moich trzydziestu dwóch przodków i ich krewni (9)Roman Prochazka
19myheritage (1)dokument elektroniczny
20Nekrologi warszawskie (2)
21Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego (47)
22Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku (1)Władysław Łoziński
23Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj (13)
24Pojezierze Wałeckie (5)
25Przemyśl, Roki grodzkie (4)
26Rodowód (13)
27Ród Błażewkich herbu Sas (1)
28Ród Dragów-Sasów (1)
29Sejm wielki (1)
30Straty (6)
31Szematyzm Królestwa Galicyi (16)
32Weterani (8)
33Wikipedia (1)dokument elektroniczny
34Wojsko (1)
35Wywiad, Rozmowa telefoniczna (684)dr Krystyna Kamrowska Tustanowskainne
36Zagórze Knihynickie (10)czasopismo

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl