Drzewo rodziny Tustanowskich i spokrewnionych

Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku

LPOsoba / ZwiazekDotyczyStronaWiarygodność
1Tustanowski Aleksander (*1600 - +)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl