Drzewo rodziny Tustanowskich i spokrewnionych

Wawrzyniec TUSTANOWSKI

*1560 Potylicz 
(data i miejsce urodzenia)
+1634 Korzec 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
TUSTANOWSKI Iwan (*1535, +?)
TUSTANOWSKA
    Małżeństwo
    Związek zakończony /śmierć współmałżonka/
(...)
Rodzeństwo:
Źródła:
Internet, email [dokument elektroniczny]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl