Drzewo rodziny Tustanowskich i spokrewnionych

Paweł TOCТАНОВСКИЙ z d. TYCТАНОВСКИЙ

*1915 
(data i miejsce urodzenia)
+ /Izmaił/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
TYCТАНОВСКИЙ Feodos (*1882, +?)
TYCТАНОВСКИЙ
    Małżeństwo
    Związek zakończony /śmierć współmałżonka/
(...)
Związki:
TOВСТАНОВСКИЙ
    Małżeństwo
    Związek zakończony /śmierć współmałżonka/

    Dzieci:
  1. TOCТАНОВСКИЙ Borys (*1939) {syn}
  2. TOCТАНОВСКИЙ Michał (*1941) {syn}
(...)
Rodzeństwo:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl