Drzewo rodziny Tustanowskich i spokrewnionych

Jan Tocтановский z d. Tustanowski i Anastasia Tocтановский

  
Jan Tocтановский z d. Tustanowski
*1910 Klyuky
+
Anastasia Tocтановский
*01-01-1912 Kijów
+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl