Drzewo rodziny Tustanowskich i spokrewnionych

Bazyli Kotkowicz TUSTANOWSKI

*1720 Bereżnica 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
TUSTANOWSKI Jakób Kotkowicz (*1700, +?)
TUSTANOWSKA
    Małżeństwo
    Związek zakończony /śmierć współmałżonka/
(...)
Związki:
TUSTANOWSKA
    Małżeństwo
    Związek zakończony /śmierć współmałżonka/

    Dzieci:
  1. TUSTANOWSKI Stefan (*1742, +?) {syn}
  2. SZERNACH Katarzyna z d. TUSTANOWSKA (*1753, +?) {córka}
  3. SOZAŃSKA Anna z d. TUSTANOWSKA (*1773, +?) {córka}
  4. TUSTANOWSKI Michał (*1757, +?) {syn}
(...)
Rodzeństwo:
Źródła:
Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl