Drzewo rodziny Tustanowskich i spokrewnionych

Bazyli Ignacy TUSTANOWSKI

*1788 
(data i miejsce urodzenia)
+ /Rzeszów/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Tustanowski Adam (*1760 - +1808)
Tustanowska Justyna z d. Sopotnicka (*1760 - +)
    Małżeństwo
    Związek zakończony /śmierć współmałżonka/
(...)
Związki:
Rodzeństwo:
Źródła:
Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl